Đồ án bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng


Tên đồ án: Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
Qui mô: 450 giường
Thiết kế kiến trúc:  Huỳnh Đức Thừa
Sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Cát Mộc Healthcare Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất