Đồ án bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ

Đồ án bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ

Đồ án bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ

Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ
Tên đồ án: Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Võ Thị Thùy Trang
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện