Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ

Thứ Bảy, 3 Tháng Mười, 2020Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ
Tên đồ án: Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Võ Thị Thùy Trang
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM


Tin mới nhất