CatMoc – Healthcare Design hợp tác với Công ty Asiankom Communication Sdn.Bhd (Malaysia).

Qua trao đổi, Ông Phua Koon Kee – Đại diện Asiankom tại Việt Nam và Ông G.Saravanan – Giám đốc Kỹ thuật Asiankom đã giới thiệu về sản phẩm của công ty. Ông Phạm Thanh Truyền đã đánh giá cao bởi tính ưu việt của các phần mềm do Asiankom cung cấp.

Các đại diện của công ty Asiankom đang tham khảo các mẫu Bệnh viện do CatMoc-healthcare Design thiết kế.

Ông G.Saravanan đang giới thiệu sản phẩm của công ty Asiankom.

Buổi làm việc đã kết thúc tốt đẹp, hai bên đã quyết định hợp tác lâu dài. Với uy tín của CatMoc-Healthcare Design và tính ưu việt của sản phẩm, Asiankom sẽ nhanh chóng được phổ biến, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc cho các bệnh viện ở Việt Nam.

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất