preloader image

CatMoc-Healtheare Design thiết kế bệnh viện Gia đình tại Đà Nẵng.

Ngày 12/08/2009 vừa qua, đại diện CatMoc-Healtheare Design là Kts Phạm Thanh Truyền đã có buổi tiếp xúc với đại diện của Trung tâm Bác sĩ Gia Đình để bàn bạc về phương án thiết kế cho bệnh viện.

Kts.Phạm Thanh Truyền.

  Trung tâm Bác sĩ Gia Đình ở 73 Nguyễn Hữu Thọ, Tp Đà Nẵng sẽ là bệnh viện đầu tiên ở miền trung theo mô hình Bác sĩ Gia Đình. Bệnh viện với quy mô 100 giường, lấy khu khám đa khoa làm nòng cốt và đầy đủ các khu khám chuyên khoa sẽ hình thành.

Trung tâm bác Sĩ Gia đình tại Đà Nẵng.

  Bác sĩ Trần Hùng – Giám đốc trung tâm, cho biết: “cung cách phục vụ của trung tâm được thiết kế đặc biệt, thân thiện như ở gia đình, nhằm phục vụ người bệnh một cách tốt nhất”.

Bác sĩ Trần Hùng-Giám đốc Trung tâm.

  Từ đầu 2009 đến nay, đây là bệnh viện thứ 5 mà CatMoc-Healtheare Design thiết kế. Tính chuyên nghiệp và chất lượng thiết kế của CatMoc-Healtheare Design ngày càng được các sự tin tưởng của các cơ sở Y tế trong và ngoài nước. Theo kế hoạch, CatMoc-Healtheare Design sẽ có văn phòng đại diện ở Australia và  Phnôm Pênh vào năm tới.

  Đây là sự thành công của CatMoc-Healtheare Design nói riêng và cũng là sự thành công của thương hiệu thiết kế bệnh viện của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Cát Mộc Healthcare Design (CHD) - Thương hiệu chuyên nghiên cứu và thiết kế các công trình bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế tại Việt Nam

BÁO GIÁ TƯ VẤN THIẾT KẾ