CatMoc-Healtheare Design tư vấn thiết kế cho Baxter Healthcare.

Từ trái sang Kts.Phạm Thanh Truyền, Mr.Lê Quốc Sử, Mr.Brian Wang cùng  thảo luận về dự án..

Với sự chuyên nghiệp và những kinh nghiệm có được của CatMoc-Healtheare Design trong thiết kế bệnh viện, buổi gặp gỡ đã kết thúc tốt đẹp.

            Kts.Phạm Thanh Truyền đang phân tích những kế hoạch sắp đến.

 

Theo dự kiến, KTS Phạm Thanh Truyền sẽ đến Baxter Healthcare China để tham quan mô hình mẫu của dự án vào tháng 08/2009 và công trình sẽ đi vào thực hiện vào tháng 10/2009.

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất