Đồ án bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Đồ án bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Đồ án bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Tên đồ án: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Quy mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trương Ngọc Quỳnh Châu
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện