Đồ án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Thứ Bảy, 3 Tháng Mười, 2020Tên đồ án: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
Quy mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Sinh viên Trương Ngọc Quỳnh Châu
Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Tin mới nhất