Đồ án bệnh viện Đa khoa quốc tế TP.HCM

Đồ án bệnh viện Đa khoa quốc tế TP.HCM

Đồ án bệnh viện Đa khoa quốc tế TP.HCM

Tên đồ án: Đồ án Bệnh viện Đa khoa quốc tế TP.HCM
Quy mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Trương Ngọc Nguyên
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện