Đồ án Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm 500 giường


Đồ án Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm 500 giường
Tên đồ án: Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm
Quy mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Nguyễn Hữu Hùng
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Cát Mộc Healthcare Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất