Đồ án Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm 500 giường

Đồ án Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm 500 giường

Đồ án Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm 500 giường

Đồ án Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm 500 giường
Tên đồ án: Bệnh viện Đa khoa Thủ Thiêm
Quy mô: 500 giường
Thiết kế kiến trúc: Nguyễn Hữu Hùng
Sinh viên Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

Cát Mộc Healthcare Design