Đồ án bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM

Đồ án bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM

Đồ án bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM

Đồ án Bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM
Tên đồ án: Đồ án Bệnh viện Nhi – Khu Y tế Kỹ thuật cao Q.Bình Tân, TP.HCM
Quy mô: 350 giường
Thiết kế kiến trúc: Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Sinh viên Trường Đại học Dân lập Văn Lang

Fanpage: Thiết Kế Bệnh Viện