Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền làm việc với Baxter China.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền làm việc với Baxter China.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Truyền làm việc với Baxter China.

Hôm qua, ngày 4 tháng 9 năm 2009, nhận lời mời của Baxter China, KTS Phạm Thanh Truyền đã lên đường sang Thượng Hải để làm việc và bàn bạc một số vấn đề về việc thiết kế hệ thống pha dịch truyền vô trùng trong bệnh viện.

 

Đại diện Baxter China, Mr Brian đã đón tiếp KTS Phạm Thanh Truyền hướng dẫn tham quan một số phòng pha chế dịch truyền ở các bệnh viện tại Thượng Hải.

Kts Phạm Thanh Truyền cùng Mr Brian tại BV đa khoa Thượng Hải.

Theo kế hoạch, KTS Truyền sẽ tiếp tục làm việc với lãnh đạo Baxter China đến hết ngày 6 tháng 9 năm 2009.

KTS Phạm Thanh Truyền tại một phòng pha dịch tiêm trong BV Thượng Hải.

Dự án thiết kế xây dựng hệ thống pha thuốc vô trùng Baxter Việt Nam dự kiến sẽ triển khai ngay trong tháng 10 năm nay.

KTS Phạm Thanh Truyền tại Thượng Hải ngày 4 tháng 9 năm 2009.