CÁT MỘC HOSPITAL DESIGN ĐOẠT GIẢI BẠC GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2016-2017

CÁT MỘC HOSPITAL DESIGN ĐOẠT GIẢI BẠC GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2016-2017