Thẻ
Tiêu chuẩn khoa khám bệnh đa khoa

Tiêu chuẩn khoa khám bệnh đa khoa

Tiêu chuẩn khoa khám bệnh đa khoa và điều trị ngoại trú trong thiết kế bệnh viện

TIÊU CHUẨN KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA VÀ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TRONG THIẾT KẾ BỆNH VIỆN 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, thiết kế cải tạo và nâng cấp các Bệnh viện đa khoa trên toàn quốc có quy mô trên 500 giường. Chú thích: Trong […]