Thẻ
tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện

tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện

23 Thuật ngữ trong tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện

Trong quá trình tìm hiểu và đọc một số tài liệu chuyên ngành về bệnh viện, không ít các bạn đang còn mơ hồ về các thuật ngữ liên quan đến các khoa trong bệnh viện. Cát Mộc Healthcare Design tổng hợp một số thuật ngữ trong tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện để các […]

Tiêu chuẩn thiết kế phòng sạch bệnh viện

Thiết kế phòng sạch bệnh viện là điều rất quan trọng, phòng sạch là nơi luôn đảm bảo sạch sẽ và an toàn. Bởi lẽ việc đảm bảo vệ sinh phòng sạch giúp cho người bệnh trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng, hiệu quả. Nguy hiểm lớn […]

Tiêu chuẩn thiết kế Bệnh Viện Đa Khoa

Tiêu chuẩn thiết kế Bệnh Viện Đa Khoa Nội dung này được tổng hợp và biên tập lại dựa trên “tiêu chuẩn quốc gia – Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực – Tiêu Chuẩn Thiết Kế (TCVN 9212 : 2012)”.  TCVN 4470: 2012 thay thế TCVN 4470 : 1996.  TCVN 4470: 2012 được chuyển đổi […]

Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19

Hướng dẫn thiết kế tạm thời Trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân COVID-19 (sau đây gọi là Trung tâm HSTC) là tài liệu áp dụng cho công tác thiết kế, thi công khi xây dựng mới, cải tạo và mở rộng hoán đổi các hạng mục công trình công cộng, bệnh […]