Thẻ
tiêu chuẩn thiết kế khu điều trị nội trú

tiêu chuẩn thiết kế khu điều trị nội trú

Tiêu chuẩn thiết kế khu điều trị nội trú trong thiết kế bệnh viện

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHU ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TRONG THIẾT KẾ BỆNH VIỆN 1. Yêu cầu chung 1.1. Khu Điều trị nội trú gồm có các phòng bệnh, phòng trực hành chính, phòng trưởng khoa, phòng phó khoa, kho, vệ sinh – thay quần áo, phòng thủ thuật, phòng khám tại khoa, phòng làm […]