Thẻ
tiêu chuẩn thiết kế khu hành chính

tiêu chuẩn thiết kế khu hành chính

Tiêu chuẩn thiết kế khu hành chính quản trị trong bệnh viện

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHU HÀNH CHÍNH TRONG THIẾT KẾ BỆNH VIỆN 1. Khu Hành chính quản trị phải bố trí riêng biệt nhưng cần liên hệ thuận tiện với Khu Kỹ thuật Nghiệp vụ và các đơn nguyên điều trị, không được làm cản trở đến dây chuyền khám – chữa bệnh và không […]