Thẻ
tiêu chuẩn thiết kế khu kỹ thuật

tiêu chuẩn thiết kế khu kỹ thuật

Tiêu chuẩn thiết kế khu kỹ thuật hậu cần và dịch vụ tổng hợp trong thiết kế bệnh viện

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHU KỸ THUẬT HẬU CẦN VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRONG THIẾT KẾ BỆNH VIỆN 1. Quy mô nhà để xe ôtô phụ thuộc quy mô từng bệnh viện. Diện tích nhà để xe ôtô được quy định như sau: Gian để phụ tùng, dầu mỡ: từ 12 m2/xe đến 15 […]