Thẻ
trải nghiệm bệnh nhân

trải nghiệm bệnh nhân

Thiết kế Bệnh viện tập trung vào sự an toàn và trải nghiệm của bệnh nhân

Định hướng thiết kế bệnh viện đang thay đổi theo hướng thực tế khi ngày càng có nhiều tổ chức bắt đầu cập nhật cơ sở hạ tầng của họ nhằm đáp ứng nhu cầu về các cơ sở ngoại trú. Ngoài tính thẩm mỹ, các bệnh viện đang cải tạo thêm về kiến ​​trúc […]