Thẻ
yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật

yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật

Yêu cầu thiết kế hệ thống kỹ thuật trong thiết kế bệnh viện

YÊU CẦU THIẾT KẾ HỆ THỐNG KỸ THUẬT TRONG 1. Yêu cầu thiết kế kết cấu 1.1. Kết cấu công trình phải đảm bảo độ bền vững, dễ thi công xây lắp và cải tạo khi cần thiết. 1.2. Công nghệ xây dựng và vật liệu sử dụng phải đảm bảo an toàn, đảm bảo […]