Unesco Viet Nam và tạp chí chuyên đề Sự kiện thăm CMG.

Tổng giám đốc Phạm Thanh Truyền (giữa) cùng các đại diện Unesco.

 Nhóm tạp chí cùng ông Phạm Thanh Truyền đã thảo luận các vấn đề về chăm lo đời sống cho công nhân viên cũng như hướng phát triển lâu dài cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao trong công ty Cát Mộc.

Liên hệ tư vấn


    Tin mới nhất