BỆNH VIỆN ĐA KHOA TAMPA – KHU BAYSHORE PAVILION

Bệnh viện Đa khoa TAMPA – Khu Bayshore Pavilion

  • Địa điểm: Hoa Kỳ.
  • Quy mô: 5 tầng.
  • Năm hoàn thành: 2008.