BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THƯỢNG HẢI PARKWAYHEALTH GLENEAGLES

Bệnh viện quốc tế Thượng Hải ParkwayHealth Gleneagles

  • Năm hoàn thành: 2020.
  • Quy mô: 450 giường.