Thẻ
chăm sóc sức khỏe

chăm sóc sức khỏe

Design Thinking – thay đổi tư duy thiết kế trong quy trình chăm sóc sức khỏe

Ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe đang thay đổi nhanh một cách chóng mặt. Để giải quyết vấn đề về sự thay đổi này, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang phải đối mặt với vấn đề cân bằng giữa việc triển khai các công nghệ tiên tiến và tác […]

Tác động của việc tạo cảm xúc tích cực trong chăm sóc sức khỏe

Giao tiếp với hệ thống chăm sóc sức khỏe là một hành trình đầy cảm xúc. Những cảm xúc như sợ hãi, bối rối và hy vọng – tất cả đều đóng một vai trò quan trọng trong cách mọi người cảm nhận trải nghiệm của họ. Trong quá trình thiết kế các sản phẩm […]