Thẻ
công trình bệnh viện

công trình bệnh viện

Dự án mở rộng bệnh viện Gentofte

Ý tưởng chính là mở rộng bệnh viện huyện bằng cách chèn một trung tâm mới và hiện đại vào cơ sở ban đầu có hình số 8. Dự án cũng bao gồm sự tân trang và hiện đại hóa các tòa nhà hiện có. Tất cả các bộ phận ngoại trú của bệnh viện […]