Thẻ
hệ thống thông tin bệnh viện

hệ thống thông tin bệnh viện

HIS là gì? Tìm hiểu các thành phần của hệ thống thông tin Bệnh viện

Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS – Hospital Information System) là một hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản không thể thiếu đối với bất kỳ một bệnh viện nào trong giai đoạn hiện nay khi bước vào giai đoạn chuyển đổi số và xây dựng y tế thông minh, chủ yếu tập […]