Thẻ
hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe

hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe

Hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe bệnh nhân – HIS

Ở bài viết trước Cát Mộc Healthcare Design đã đề cập đến hệ thống thông tin bệnh viện giúp bạn đọc hiểu được HIS là gì và một số ứng dụng cơ bản của HIS. Hôm nay chúng tôi sẽ đề cập chi tiết đến từng phần trong hệ thống thông tin chăm sóc sức […]