Thẻ
his

his

Hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe bệnh nhân – HIS

Ở bài viết trước Cát Mộc Healthcare Design đã đề cập đến hệ thống thông tin bệnh viện giúp bạn đọc hiểu được HIS là gì và một số ứng dụng cơ bản của HIS. Hôm nay chúng tôi sẽ đề cập chi tiết đến từng phần trong hệ thống thông tin chăm sóc sức […]

HIS là gì? Tìm hiểu các thành phần của hệ thống thông tin Bệnh viện

Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS – Hospital Information System) là một hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản không thể thiếu đối với bất kỳ một bệnh viện nào trong giai đoạn hiện nay khi bước vào giai đoạn chuyển đổi số và xây dựng y tế thông minh, chủ yếu tập […]