Thẻ
khu khám chữa bệnh

khu khám chữa bệnh

Thiết kế bệnh viện cải thiện sự riêng tư của bệnh nhân

Các xu hướng thiết kế bệnh viện hiện đại đặt ra những thách thức đối với quyền riêng tư của bệnh nhân. Bài dịch này sẽ nói về cách tiếp cận của các KTS thiết kế bệnh viện ở Ấn độ về vấn đề quyền riêng tư của bệnh nhân.  Ngoài ra, một số phương […]