Thẻ
môi trường bệnh viện

môi trường bệnh viện

Thiết kế Bệnh viện thân thiện với môi trường

Ngày càng có nhiều người đến bệnh viện ngoài việc chữa bệnh họ còn đến để thăm khám sức khỏe. Vì vậy lượng rác thải từ bệnh viện mỗi ngày là rất lớn. Lượng năng lượng tiêu thụ trong bệnh viện càng lớn thì lượng chất thải độc hại thải ra môi trường càng cao, […]