Thẻ
phòng cháy chữa cháy

phòng cháy chữa cháy

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC 06/2020/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC 06/2020/BXD. QCVN 06:2020/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2020/TT-BXD ngày 06 tháng 4 năm 2020 […]

An toàn cháy nổ trong thiết kế Bệnh viện

An toàn về phòng cháy chữa cháy trong bệnh viện là điều rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của bệnh nhân. Bài viết này chúng tôi cung cấp một số hướng dẫn cụ thể cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người đang làm trong […]