Thẻ
THIẾT KẾ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

THIẾT KẾ PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Thiết kế cải tạo nội thất Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin

Ngày 24 tháng Ba năm 2011, Cát Mộc Healthcare Design đã ký hợp đồng hợp tác thiết kế cải tạo nội thất cho Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin do công ty Cổ phần Đầu tư 3H làm chủ đầu tư. GIAI ĐOẠN Ý TƯỞNG Trước đó, Cát Mộc Healthcare Design đã có một […]