Thẻ
xây dựng bệnh viện

xây dựng bệnh viện

Chiến lược cắt giảm 20% chi phí trong xây dựng Bệnh viện

Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ tiết kiệm lên đến 20% chi phí xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đánh giá chiến lược về thiết kế xây dựng, sử dụng vật liệu và mua sắm các trang thiết bị. Thách thức Một […]