Thẻ
xây dựng bệnh viện

xây dựng bệnh viện

Chiến lược cắt giảm 20% chi phí trong xây dựng Bệnh viện

Một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ tiết kiệm lên đến 20% chi phí xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đánh giá chiến lược về thiết kế xây dựng, sử dụng vật liệu và mua sắm các trang thiết bị. Thách thức Một […]

7 LƯU Ý TRONG XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ BỆNH VIỆN

Bệnh viện được xem là loại hình công trình phức tạp nhất vì nó cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ và được cấu tạo thành từ nhiều đơn vị chức năng khác nhau. Thiết kế bệnh viện tốt là việc tích hợp các yêu cầu chức năng phù hợp với nhu cầu của […]