TRUNG TÂM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ALGERS

TRUNG TÂM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ALGERS

TRUNG TÂM BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC ALGERS

Trung tâm bệnh viện đại học ALGERS

  • Địa chỉ: thành phố Algers, Algeria.
  • Khởi công: 2018.
  • Hoàn thành: 2020.