TRUNG TÂM UNG THƯ MACMILLAN UCH

TRUNG TÂM UNG THƯ MACMILLAN UCH

TRUNG TÂM UNG THƯ MACMILLAN UCH

Trung tâm Ung thư Macmillan UCH

  • Địa điểm: London
  • Khánh thành vào năm 2012

Trung tâm là một phần của khuôn viên y tế sinh học lớn nhất châu Âu và đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu y tế và chăm sóc bệnh nhân.