TRUNG TÂM KÁLIDA SANT PAU

TRUNG TÂM KÁLIDA SANT PAU

TRUNG TÂM KÁLIDA SANT PAU

Trung tâm Kálida Sant Pau

  • Địa điểm: Tây Ban Nha
  • Đã hoàn thành năm 2019

Trung tâm Kálida Sant Pau là một dự án tiên phong, duy nhất ở Tây Ban Nha, được thiết kế bởi EMBT, được tạo nên để chăm sóc những người mắc bệnh ung thư.