BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH

THIẾT KẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH BÌNH

Quy mô: 200 giường

Địa điểm: Ninh Bình

Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.

SHARE