Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình

  • Quy mô: 200 giường.
  • Địa điểm: Ninh Bình.
  • Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.
  • H: 1900 75 75 76
  • P:  090 91 97 688
  • E: info@cmg.vn